علی قنبری زاده چهارشنبه، 23 مرداد 1398 · 23:35
پاول دروف موسس تلگرام در کانال شخصی خود نوشت:
"امروز تلگرام 6 ساله می شود. در طی این سالها ، تلگرام برای آزادی و حفظ حریم شخصی ایستاد. ما از آنچه به آن اعتقاد داریم در برابر استبداد ، کلپوکراسی و شرکتها دفاع کردیم.

امروز 6 سال پس از راه اندازی ، تلگرام از نظر تعداد کشورهایی که تلگرام در 10 برنامه برتر شبکه اجتماعی قرار دارد ، سومین برنامه پیام رسان جهانی است.

بگذارید امروز جشن بگیریم. فردا دوباره به ساختن ویژگی های جدید باز می گردیم. کارهای جالب بسیاری وجود دارد که باید انجام شود."
7568 · نسخه‌وب