علی قنبری زاده سه‌شنبه، 27 خرداد 1399 · 15:06
برای آموزش و حل مشکل درس اسمبلی با برو بچه‌های دانشگاه یه گپ زدیم رفع مشکل و بحث و گفتگو کنیم دوست داشتید بیایید در خدمت باشیم
l2x.ir/WrG
367 · نسخه‌وب